مطبوعات

gazete
مصاحبه جلال جینگیزیکی از بنیانگذاران شرکت با روزنامه دنبا روزپنچشنبه تاریخ 10جولای 2003

“شرکت مهدنسی تجارتی انحصاری آهن،برنج، جینگیزلر درمسافه 800کیلو متر مربع ساحه بسته و 300کیلومترمربع ساحه باز مجموعا یکهزاردویست کیلومترمربع مساحت زمین در شهر مرسین واقع گردیده است.

“شرکت محدودمهندسی آهن جینگیزلر پنجاه درصد صادرات خویش را ازسال 1976 میلادی بدینیسوآغاز نموده و درسال 1989 درشهر مرسین ماشین آلات آهن کارشده قالبها،ومحصولات فرفورژه ای ،لوازم فرعی را بطور عمده وپرچون عرضه داشته است.