ماشین

دستگاه سایش پرس اچاردار FR80

دستگاه سایش پرس اچاردار FR80

دارای 30-50-80-100 تن بوده روزانه کم ازکم 16200توان کوبیدن رادارد.وزن خالص:8000تا 12000تن موتور برقی:تا 15 کیلو وات است که اندازه میز آن حدود 400*450 ملی ملی متر میباشد .اندازه قانونی ظرفیت :30-50-80-100تن .پنوماتیک خودکار هم موجود میباشد. دستگاه مان ...
دستگاه خودکار مراقبت EMBOSE

دستگاه خودکار مراقبت EMBOSE

موتور:7.5کیلووات ظرفیت تولید :15تن فرفورژه /روزانه تاحدود *10x30 mm, 40x10 mm - 8x8 mm, 20x20 mm لوازم پر را خنک کرده وتا20x20-50x50 mm'* 20x30' – 4Ox6O یک ونیم ملیمترهم در کوبیدن پروفیلهای قوطی استفاده میشود بااین دستگاه 8توپ مراقبت داده میشود.ه...
دستگاه سیستم استنتاج آتشدان IND

دستگاه سیستم استنتاج آتشدان IND

اقسام :این ابزار ازسه قسمت تشکیل شده است 1-واحد کنترول نیرو-2-ترانسفوماتور خروجی فرکانس عالی-3-پدال-4-واحد خنک کن خودکار هواکش دوگانه.کاربرد:فرفورژه در25ثانیه. آهن های مورد نیاز حین تولید را درحال نور میبخشد.کمترین صرفه حویی را بوجود میاورد.آهن های که دارای روش...
ماشین آلات ساخت در و پنجره وبرنده CK01-CK02

ماشین آلات ساخت در و پنجره وبرنده CK01-CK02

موتور:7.5کیلووات.این ماشین دارای دونوع نسخه میباشد.یکی آن بیشترین20*10را در کمترین درجه قطع میکند. دیگران توان قطع 40*10را دارا میباشد.هر دوماشین ما میتواند که دریک دقیقه 32قطعه پارچه نماید.درهردو ماشین زنجیر اضافی جهت قطع قالب وجود دارد.درهردوماشین قال...
ماشین آلات ساخت در و پنجره وبرنده HNK03

ماشین آلات ساخت در و پنجره وبرنده HNK03

موتور:4کیلووات*ظرفیت تولید:روزانه 8تن/این ماشین با کارکردن سه نفر دیزاین گردیده است.باماشین مذکوردارای 10-12سانتمترحلقه وسعت داده شده،12-14-16-18-24مم حلقه را میتواند تولیدکند. *تا اندازه 28*28ملیمتر به اندازه دلخواه جاگذاری میکند و به اندازه دلخواه میتوانی...
ماشین پرس هیدرولیک HDP

ماشین پرس هیدرولیک HDP

تولید پرس هیدرولیک 1000مورد نیاز فولادبدنه مداوم وپایه دار،سنگ کاری شده،میل سفت شده ،سیستم خودکار برفی است. دستگاه مان غیر از موتور برقی تا یک سال ازطرف شرکت جینگیزلر تضمین میگردد.درتولیدات لوازم یدک وفرعی ورقهای زینتی فرفورژه در قالبهای فرم دادن و ق...
ماشین خرد کن EF01

ماشین خرد کن EF01

موتور:4.5کیلووات-ظرفیت تولید:2تن/روز*از 10*3تا 12*6 ساعت نوک های مالشکاری را بطور خنک خرد میکند.نوع خردکن گرم نیز موجوداست.ظرفیت روزانه : بایکی دو تن 8000 عدد آهن رااز هردو طرف بطور خنک میکوبد. دستگاه مان غیر از موتور برقی تا یک سال ازطرف شرکت جینگیزلر...
تنورگاز نفتی تبدیل شده به مایع FURNACE01

تنورگاز نفتی تبدیل شده به مایع FURNACE01

باگاز مایع کارمیکند و نیازهای تولیدات دستگاه فرفروژه را برآورده میسازد.باگاز طبیعی مطابقت دارد. دستگاه مان غیر از موتور برقی تا یک سال ازطرف شرکت جینگیزلر تضمین میگردد. طرز استفاده :ازهوای بدست آمده موتوربرقی که در بادبزن نصب است با آتش بلند روی آهن بپا...
دستگاه پیچ خودکار BEND02

دستگاه پیچ خودکار BEND02

این دستگاه های صنعتی با ویژگیهای زیر در اختیار مشتریان قرار می گیرد موتور:1.5 کیلو وات ظرفیت تولید 2.5 تن /روز مثلا اگر بخواهم ردیک روز تخمین بزنیم یک ماشین پیج میتواند دریک روز8 ساعته حدود 8000موتیف قابلیت تولید دارد. لوازم را پیچ میدهد .*6x6 - 16x16تا و...
چکش برسندان HAMMER60

چکش برسندان HAMMER60

موتور برقی:5کیلووات بوده در نشترزدن فرفورژه،خردکردن دندانه،کوبیدن کاری ،ستگیره در،تولیدات ورق،و کاری های شکل دهنده گرم به استفاده کرده میشود.همین حال باظرفیت 30-50-80-100تن ماشینهای تولیداتی موجود میباشد.با توصل به ستیستم پنومایتک کار میکند بااین ماشین هر قالب که شما ...
دستگاه نرده RAIL01

دستگاه نرده RAIL01

جهت تولید نرده به عبارات مختلف دستگاهمان با داشتن دوفرد روزانه حدود 1000نوار نرده تولید میکند. موتود:7.5کیلووات. دستگاه مان غیر از موتور برقی تا یک سال ازطرف شرکت جینگیزلر تضمین میگردد.بااین دستگاه آپارتهای اتوکاری را باهم بدست آورید.این دستگاه د منط...
واحد رنگ آمیزی P01

واحد رنگ آمیزی P01

همه محصولات فرفورژه تولیدشده ما جهت رنگ آمیزی بامخلوط کردن انتیپاس،بامات سیاه استفاده میگردد.در یک روز کار 8ساعته 10تا 15تن رنگ آمیزی میکند.این ماشین مکانیک عبارتنداز سیستمهای آسانسور،سویچ،سیخ،طناب فولادی.با استفاده ازطریق پاش دادن و یابادست 80درصدازرنگ صرف...