دستگاه پیچ خودکار BEND02

این دستگاه های صنعتی با ویژگیهای زیر در اختیار مشتریان قرار می گیرد
موتور:1.5 کیلو وات ظرفیت تولید 2.5 تن /روز مثلا اگر بخواهم ردیک روز تخمین بزنیم یک ماشین پیج میتواند دریک روز8 ساعته حدود 8000موتیف
قابلیت تولید دارد.
لوازم را پیچ میدهد
.*6×6 – 16×16تا
وازین رقم تا حدود
10×3 – 40×10
در خنک وتاحدود 20×20 وگرم و 25×25
بطور گرم پیچ وخمکاری میکند.
با خرید این دستگاه مجموعا 5قالب پیچ تسلیم مشتری میگردد.
دستگاه مان غیر از موتور برقی تا یک سال ازطرف شرکت جینگیزلر تضمین میگردد.درصورت خرید این دستگاه یک قلم تابلوداده خواهد شدکه درسایه این تابلو شما به تمام تکه های زینتی که درکاتالوگ موجود است صاحب خواهید شد.برای استفاده کنندگان برنامه اموزشی داریم که اگر غیرقالبهای که ازسوی ماگرفته اید میتوانندقالبهای مختلف را بااستفاده ازتجربیات شان طراح کنند.اگر درمناطق شما کدام قالبی که موتیف هایش به دستگاه سرنخورد نمونه آنرا به مابفرسیتد ما به زودترین وقت به شما انرا ارسال خواهیم کرد.قالبها ودستگاهای ما کاملا رایانه ای بود که و وتوسط گرافیک 3د،و باکارنمودن دردستگاها و بااحیتاط بزرگ که 5قالب به 3قالب مونتاژگردیده به شما مشتریان محترم تقدیم میگردد.با دستگاه خم کن و پیچ کن فرفورژه خودکارتکه های زینتی سی-اس که به شماداده میشود درحقیقت بطور ماسه پلاسما بریده شده و بخاطرطول عمر قالب در آب حرارت داده شده و به شما عرضه گردیده است.همین حالا ماشین مادرشهرهای ترکیه ازمیر،ادانا،اداپازاری،اغری،ادی یامان،افیون،آق سرای،اماسیا،آنکارا،آنتالیا،ارداخان،آرتوین،آیدین،بالیکیسیر،بارتین،بینگول،بولو،بوردور،بورسا،
چاناق قلعه،چانکری،چوروم،دینیزلی،دیاربکر،دوزجه،ادرنه،الازیع،ارزروم،اسکی شهر،غازی انتیپ،گوموشخانه،حککاری،حطای،اغدر،اسپارتا،قهرمان ماراش،کارابوک،قهرمان،کارس،کاستامونو،قیصری،قونیه،مالاتیا،مانیسا،ماردین،مرسین،نیغده،عثمانیه،
سعرت،سیواس،تکیرداغ،توکات،وان،یالووا،یوزگات،استانبول،زونگولداک،شانلی عرفا،ودرکشورهای مانندعراق،ایران،رومانی،سودان،اوگاندا،جزایردرحال استفاده بودده و باکشورهای لیبیا،اسرایل،سوریه،مقدونیه وجمهوریتهای ترکی زبان درحال دیداروگفتگوی دوطرفه داریم.ماشین خردکن ما بنسبت کیفیت عالی دارای مدرک
ISO 9001
بوده واز انستیبوت استاندارت ترکیه گواهینامه ها داردوهمچنان کارگاه های سی ان سی که تولیدکرده ام در خارج ازکشور نیز به کیفیت ماشین درصادرات افزوده است.مفتخرهستم تا با عرضه بهترین همکری و قیمت مناسب به شما خدمت بیشتری انجام دهیم

2014-12-04 13.38.03
company372015-01-14 11.25.03