دستگاه خودکار مراقبت EMBOSE

موتور:7.5کیلووات ظرفیت تولید :15تن فرفورژه /روزانه تاحدود
*10×30 mm, 40×10 mm – 8×8 mm, 20×20 mm
لوازم پر را خنک کرده وتا20×20-50×50 mm’* 20×30′ –
4Ox6O
یک ونیم ملیمترهم در کوبیدن پروفیلهای قوطی استفاده میشود
بااین دستگاه 8توپ مراقبت داده میشود.هرگونه درخواست شماراجهت
دیزاین مختلف ساختمانها توسط ماشین مراقبت توسعه خواهیم داد. دستگاه مان غیر از موتور برقی تا یک سال ازطرف شرکت جینگیزلر تضمین میگردد.*
*
همین حالا ماشین مادرشهرهای ترکیه ازمیر،ادانا،اداپازاری،اغری،ادی یامان،افیون،آق سرای،اماسیا،آنکارا،آنتالیا،ارداخان،آرتوین،آیدین،بالیکیسیر،بارتین،بینگول،بولو،بوردور،بورسا،
چاناق قلعه،چانکری،چوروم،دینیزلی،دیاربکر،دوزجه،ادرنه،الازیع،ارزروم،اسکی شهر،غازی انتیپ،گوموشخانه،حککاری،حطای،اغدر،اسپارتا،قهرمان ماراش،کارابوک،قهرمان،کارس،کاستامونو،قیصری،قونیه،مالاتیا،مانیسا،ماردین،مرسین،نیغده،عثمانیه،
سعرت،سیواس،تکیرداغ،توکات،وان،یالووا،یوزگات،استانبول،زونگولداک،شانلی عرفا،ودرکشورهای مانندعراق،ایران،رومانی،سودان،اوگاندا،جزایردرحال استفاده بودده و باکشورهای لیبیا،اسرایل،سوریه،مقدونیه وجمهوریتهای ترکی زبان درحال دیداروگفتگوی دوطرفه داریم.ماشین خردکن ما بنسبت کیفیت عالی دارای مدرک
ISO 9001
بوده واز انستیبوت استاندارت ترکیه گواهینامه ها داردوهمچنان کارگاه های سی ان سی که تولیدکرده ام در خارج ازکشور نیز به کیفیت ماشین درصادرات افزوده است.مفتخرهستم تا با عرضه بهترین همکری و قیمت مناسب به شما خدمت بیشتری انجام دهیم

 
EMBOSSING MACHINE
CODE
EMBOSE01
ENGINE POWER
7.5 kw / 52 Turns
Optional Hardware
Speed Control Unit
Dimensions (Width x length x Height cm.)
125 x 153 x 142 cm
WEIGHT
900kg.
Molds (Free of Charge)
 • Clamp line 1 Set (2 molds)
 • Double Way 1 set (1 mold)
 • Single Way 1 set (2 molds)
 • Square-iron bar Single Way 1 set (2 molds)
 • Profiles 1 set (4 molds)
 • Filled iron bars 2 set (8 molds)
Moulds (Extra Paid)
 • All of the extra moldels, figured models need extra payment.
Production Capacity
 • 20×20 square profile 24.000 pieces / moulds
 • 30×30 square profile 15.000 pieces / moulds
 • 30×10 iron bar7.250 pieces / moulds
 • 40×10 iron bar 5.300 pieces / moulds
 • Moulds can be used 3-4 years
 • We can supply new moulds very reasonable prices.

embose01standart moldsstandart .moldsn2n120141219_12211710896995_10152977842564710_28225168012384450_n10170958_10152977842474710_3097846848970593050_n