دستگاه سیستم استنتاج آتشدان IND

indiksyon4f6

اقسام :این ابزار ازسه قسمت تشکیل شده است 1-واحد کنترول نیرو-2-ترانسفوماتور خروجی فرکانس عالی-3-پدال-4-واحد خنک کن خودکار هواکش دوگانه.کاربرد:فرفورژه در25ثانیه.

آهن های مورد نیاز حین تولید را درحال نور میبخشد.کمترین صرفه حویی را بوجود میاورد.آهن های که دارای روشنایی است از یک طرف آن بدست هم میشود که گرفت درحین زمان به پاکی ،سرعت ،تمرین را مانند گازطبیعی و ذغال نگهداشته دوست طبیعت است.
ویژگیهای تخنیکی
ویژه گیهای ابزار :ترانسفورماتور واحد کنترول. پدال 380ولت.نیرو:50کیلووات.فرکانس:12کیلوهرتز.
*
*
همین حالا ماشین مادرشهرهای ترکیه ازمیر،ادانا،اداپازاری،اغری،ادی یامان،افیون،آق سرای،اماسیا،آنکارا،آنتالیا،ارداخان،آرتوین،آیدین،بالیکیسیر،بارتین،بینگول،بولو،بوردور،بورسا،
چاناق قلعه،چانکری،چوروم،دینیزلی،دیاربکر،دوزجه،ادرنه،الازیع،ارزروم،اسکی شهر،غازی انتیپ،گوموشخانه،حککاری،حطای،اغدر،اسپارتا،قهرمان ماراش،کارابوک،قهرمان،کارس،کاستامونو،قیصری،قونیه،مالاتیا،مانیسا،ماردین،مرسین،نیغده،عثمانیه،
سعرت،سیواس،تکیرداغ،توکات،وان،یالووا،یوزگات،استانبول،زونگولداک،شانلی عرفا،ودرکشورهای مانندعراق،ایران،رومانی،سودان،اوگاندا،جزایردرحال استفاده بودده و باکشورهای لیبیا،اسرایل،سوریه،مقدونیه وجمهوریتهای ترکی زبان درحال دیداروگفتگوی دوطرفه داریم.ماشین خردکن ما بنسبت کیفیت عالی دارای مدرک
ISO 9001
بوده واز انستیبوت استاندارت ترکیه گواهینامه ها داردوهمچنان کارگاه های سی ان سی که تولیدکرده ام در خارج ازکشور نیز به کیفیت ماشین درصادرات افزوده است.مفتخرهستم تا با عرضه بهترین همکری و قیمت مناسب به شما خدمت بیشتری انجام دهیم