تنورگاز نفتی تبدیل شده به مایع FURNACE01

باگاز مایع کارمیکند و نیازهای تولیدات دستگاه فرفروژه را برآورده میسازد.باگاز طبیعی مطابقت دارد. دستگاه مان غیر از موتور برقی تا یک سال ازطرف شرکت جینگیزلر تضمین میگردد.
طرز استفاده :ازهوای بدست آمده موتوربرقی که در بادبزن نصب است با آتش بلند روی آهن بپاشید وآهن در زمان کوتاه روشنای وحرارت بدست می آورد.به آسانی در ماشنیهای مکانیک و خمیرکن وارد داخل کرده میشود.درعین زمان دویست تکه آهن را در 2*6 میتواند دربرگیرد.ساخت درونی صرفه جوی حرارت بوده که ازسوی ما جهت صرفه جوی باامکانات خشت و یا اجر بافته شده است.دراکثرشهرهامانند نیگول ،مرسین،قیصری،حطای(سامانداغ)قبرص شمالی ترک نشین(لیفکوشا)،استانبول وبروسا کارخانه دارهای ما درحال انجام خدمت بااین دستگاه هستند.همین حالا ماشین مادرشهرهای ترکیه ازمیر،ادانا،اداپازاری،اغری،ادی یامان،افیون،آق سرای،اماسیا،آنکارا،آنتالیا،ارداخان،آرتوین،آیدین،بالیکیسیر،بارتین،بینگول،بولو،بوردور،بورسا،
چاناق قلعه،چانکری،چوروم،دینیزلی،دیاربکر،دوزجه،ادرنه،الازیع،ارزروم،اسکی شهر،غازی انتیپ،گوموشخانه،حککاری،حطای،اغدر،اسپارتا،قهرمان ماراش،کارابوک،قهرمان،کارس،کاستامونو،قیصری،قونیه،مالاتیا،مانیسا،ماردین،مرسین،نیغده،عثمانیه،
سعرت،سیواس،تکیرداغ،توکات،وان،یالووا،یوزگات،استانبول،زونگولداک،شانلی عرفا،ودرکشورهای مانندعراق،ایران،رومانی،سودان،اوگاندا،جزایردرحال استفاده بودده و باکشورهای لیبیا،اسرایل،سوریه،مقدونیه وجمهوریتهای ترکی زبان درحال دیداروگفتگوی دوطرفه داریم.ماشین خردکن ما بنسبت کیفیت عالی دارای مدرک
ISO 9001
بوده واز انستیبوت استاندارت ترکیه گواهینامه ها داردوهمچنان کارگاه های سی ان سی که تولیدکرده ام در خارج ازکشور نیز به کیفیت ماشین درصادرات افزوده است.مفتخرهستم تا با عرضه بهترین همکری و قیمت مناسب به شما خدمت بیشتری انجام دهیم

IMG-20151111-WA0006