מכונה למעיכה EF01

מנוע 4 *אתה קיצוני חם לא מועך קיים.*היכולת היומית שלה ( דבים ) ( מאקינאמיז ) 1 ( ב.י.ר. חוץ מהמנוע החשמלי שלה בזמן שנעשה בן אדם ושתי כל שנה קרה ( פירמאמיז ) כאנגיזלאר פארפורג’ בע”מ ה( ס.ט.י. ) ערבות מתחת.*<בר&גט ; ( ) כרגע¦ המכונות שלנו בתורכיה יזמיר, לאי שלך, ( אדאפאזארי ) כואב, ( אדייאמאן ) אופיום, אקסאראי אמאסיה ואנקרה ואנטליה וארדאהאן וארטוין ואידין, ( באליקאסיר ) ( בארטין ) ו( בינגול ),   2014-04-01 09.56.30

ucezme4