פריקסיון הברג FR80

50 80 אחרי הבעל נעשה קשה 100 טונות ביום מ.י.נ.. 16200 זעזועים קשה מלאכותי בעל.* ( אגירליק ) ברור 8000 12000 טונות המנוע החשמלי 15 ממדים חשמליים של שולחן של הק.ו.ו. 400 X 450 מ”מ יכולת נומינלית 30 50 80 100 טון מאקאניקפנומאטיק וארסייונא ואיזה נעשה קיים בצורה מכנית. * 1 ( ב.י.ר. חוץ מהמנוע החשמלי שלהם נעשה.*<ב.ר. במיוחד פארפורג' שאתה לא מרביץ לאביזרים וטופאז, ( מיזראק ) וסוף ואתה לא מועכים את כיואטה, ( פארכין ) וכיואטה, וחתיכות מנוע נראו ליצור שלה.* פעולה העסקית שלה שאתה לא קצב כלפי מטה מהחלק העליון בכיוון נעשה מציאות.*העובש הדפוק*
*ב.ר. ברגע הזה מכונות שלנו בתורכיה יזמיר, לאי שלך, ( אדאפאזארי ) כואב, ( אדייאמאן ) אופיום, אקסאראי ואמאסיה ואנקרה ואנטליה וארדאהאן וארטוין ( באליקאסיר ) נאורים ו( בארטין ) ו( בינגול ) וקערה שלה, מסובבים את בארסה, ( כאנאקקאל ) ו( כאנקירי ) ומחלה,, דאניז ( דייארבאקיר ) ואדירן מאוד חלקים ו( אלאזי ) ארזאראם ( אסקיסאהיר ) גאזיאנטאף ו( גאמאשאן ) והאקקארי האטאי וכוש ויספארטה וקאהראמאן ( מאראס ) ו( קאראבאק ) וקאראמאן וקארס וקאסטאמונא הקאיסאר, קוניה מאלאטיה מאניסה מארדין הדס, ( ניגד ) וסמאניי וסיירט וסיואס ו( טאקירדה ) וסטירה וטנדר ויאלווה