לחץ הידרולי HDP

הטונז הדרושה (1000~) יצור של הידרולי לחוץ * גוף של פלדה חזקה* מערכת חשמל אוטומטי* חוץ ממכונות חשמליות זה בטוח בשנה (אחת)1.* משתמשים בייצור
מוצריי עליי פארפורג’ אביזרים קישוטיים בשטח של אוטומוטיב, בשטח של מוצריי מטבח, בשטח של בניה, מטוסים, טנקים.* תוכן(t) 400 500 600 750 850 1000*
* 3600 3800 4000 4200 4500 A (mm) גובה
רוחב(mm)B 3300 3300 3400 3400 3400 3400 * 1640 1640 1640 1640 1640 1640(mm ) Width עומק C* D (רוחב) (mm)שטח שימוש לוח 2400 2400 2500 2500 2500 2500* שטח שימוש לוח E (עומק) (mm) 1400 1400 1400 1400 1400 1400* תוכן עבודה F (mm) 1000 1000 1000 1100 1100 1200* משאבה הדרולית ( tl ) 90 100 120 120 130 140* חוזק המנוע (kw) 18.5 18.5 22 22 30 30 * לחץ עבודה (bar)240 240 240 240 240 240* עומק טנק שמן
(lt) 750 750 850 950 950 1200
*
*ב.ר. ברגע הזה מכונות שלנו בתורכיה יזמיר, לאי שלך, ( אדאפאזארי ) כואב, ( אדייאמאן ) אופיום, אקסאראי ואמאסיה ואנקרה ואנטליה וארדאהאן וארטוין ( באליקאסיר ) נאורים ו( בארטין ) ו( בינגול ) וקערה שלה, מסובבים את בארסה, ( כאנאקקאל ) ו( כאנקירי ) ומחלה,, דאניז ( דייארבאקיר ) ואדירן מאוד חלקים ו( אלאזי ) ארזאראם ( אסקיסאהיר ) גאזיאנטאף ו( גאמאשאן ) והאקקארי האטאי וכוש ויספארטה וקאהראמאן ( מאראס ) ו( קאראבאק ) וקאראמאן וקארס וקאסטאמונא הקאיסאר, קוניה מאלאטיה מאניסה מארדין הדס, ( ניגד ) וסמאניי וסיירט וסיואס ו( טאקירדה ) וסטירה וטנדר ויאלווה

2014-05-24 12.09.332013-06-28 13.24.21