יחידת צביעה P01

כל פארפורג שאתה ייצרת את המוצרים שלך אנטיפאס ותערובת שלה והיא נצבעות לה את השחורה דהה נעשה השתמשה.*<ב.ר. ב1 8 מאמצי שעונים 10 שהיא יכולה לעשות 15.*<ב.ר. ( אסאנסור ), סוויצ', ( יזגארה ) והאלאט נעשים כללו מהמערכת שלך. לעומת לשלך ולשיטות היד % מספקים סילוק צבע בשלך 80 שערים. *<ב.ר. היארט בחוץ ומשומש בזמן שנעשה מאוד פעיל.*<ב.ר. מכונה שלנו 1 ( ב.י.ר. חוץ משנת המנוע החשמלית שלה ( פירמאמיז ) כאנגיזלאר פארפורג' בע"מ ה( ס.ט.י. ) ערבות מתחת*
*ב.ר. ברגע הזה מכונות שלנו בתורכיה יזמיר, לאי שלך, ( אדאפאזארי ) כואב, ( אדייאמאן ) אופיום, אקסאראי ואמאסיה ואנקרה ואנטליה וארדאהאן וארטוין ( באליקאסיר ) נאורים ו( בארטין ) ו( בינגול ) וקערה שלה, מסובבים את בארסה, ( כאנאקקאל ) ו( כאנקירי ) ומחלה,, דאניז ( דייארבאקיר ) ואדירן מאוד חלקים ו( אלאזי ) ארזאראם ( אסקיסאהיר ) גאזיאנטאף ו( גאמאשאן ) והאקקארי האטאי וכוש ויספארטה וקאהראמאן ( מאראס ) ו( קאראבאק ) וקאראמאן וקארס וקאסטאמונא הקאיסאר, קוניה מאלאטיה מאניסה מארדין הדס, ( ניגד ) וסמאניי וסיירט וסיואס ו( טאקירדה ) וסטירה וטנדר ויאלווה

2015-11-20 16.41.272015-11-20 16.23.18